Novinky

Zai

08.01.2015
Zväz autorov a interprétov populárnej hudby je nezávislou dobrovoľnou organizáciou, ktorá pôsobí v oblasti slovenskej populárnej hudby ako samostatná právnická osoba. ZAI je organizácia zriadená za účelom rozvoja tvorivých aktivít vo všetkých oblastiach populárnej hudby v celej jej šírke a rozmanitosti, a prehlbenia úsilia o riešenie
špecifických problémov týkajúcich sa populárnej hudby v Slovenskej republike. Propaganda House spolupracuje so ZAI na podujatí Ceny ZAI tzv. slovenské Grammy. O držiteľoch cien rozhodujú členovia ZAI a ďalší autori a interpreti. História hudobných cien ZAI sa datuje od roku 1990. V 90-tych rokoch ZAI vydával samplery s mladými kapelami pre potreby médií a usporadúval ich prehliadky pod názvom Non Stop Rock Show. Okrem toho ZAI vydával vlastný hudobný časopis Music Report, vysielal skupiny na zahraničné festivaly, vytváral a podporoval projekty pre prezentáciu domácej tvorby v rozhlase a televízii. Svojimi výročnými oceneniami vlastne určoval trendy na domácej scéne. ZAI udeľuje ceny celkovo v ôsmich kategóriách: Rozhlasová stanica roka, Hudobný redaktor roka, Festival roka, Usporiadateľ roka a Klub roka. K týmto kategóriám pribudli tri nové: Album roka, Interpret roka a objav roka. Všetky informácie nájdete na www.zai.eu.sk.