Novinky

Banášová, Nikodým, Jakab, Miezga, Popovič a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pokračujú s projektom pre mládež pre veľký úspech aj tento rok!

Aj vážna hudba a literatúra vie zaujať mladých! Dokázal to unikátny kultúrno - vzdelávací projekt „Shakespeare-Prokofiev/ROMEO A JÚLIA“, ktorý pre veľký úspech pokračuje aj v tomto roku. Doteraz ho v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu videlo takmer 10 tisíc študentov. Ďalšie tisícky ho uvidia v máji a v júni tohto roku v Trnavskom samosprávnom kraji - konkrétne v Dome umenia Piešťany. Čaro vážnej hudby a činoherného slova priblížia ďalším mladým ľuďom Marián Miezga, Róbert Jakab, Sáva Popovič, Martin Hronský, Marián Prevendarčík a študenti bratislavského konzervatória. Moderovať bude opäť Adela Banášová, novinkou je Martin Nikodým. 
23.05.2017

Aj „vysoká“ kultúra je mládeži blízka, ak je podaná zrozumiteľným jazykom! Ukázal to jedinečný projekt z cyklu Harmónia sfér, ktorý je vlastne novým konceptom niekdajších  výchovných koncertov. 19 predstavení projektu „Shakespeare-Prokofiev/ROMEO a JÚLIA“ uvedených v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom študentov natoľko zaujalo, že pokračuje aj tento rok v kooperácii    s Trnavským samosprávnym krajom.

„Predstavenia doteraz videlo vyše 9.200 stredoškolákov z Bratislavského kraja a teraz sa k nimi pridajú ďalšie tisíce z Trnavského samosprávneho kraja. Už v Bratislave ma reakcie študentov veľmi prekvapili, ukázalo sa, že medzi hviezdy predstavenia študenti zaradili aj symfonický orchester,“ teší sa spoluautor projektu Adrian Rajter a manažér Hudobného centra, ktoré tento rok spustilo projekt Slovenského mládežníckeho orchestra.

„Sme veľmi radi, že predstavenia budú na pôde Domu umenia Piešťany, ktorý je 62 rokov dejiskom významného hudobného festivalu,“ dodal Adrian Rajter.

Sériu predstavení organizátori otvoria 24.mája a 8. júna v Dome umenia Piešťany. Autormi projektu sú skladateľ, dirigent Anton Popovič a muzikológ, dramaturg Adrian Rajter.

„Je to práve umenie, ktoré rozvíja emocionálnu inteligenciu človeka, tzv. EQ pomáha človeku v orientácií v živote, v okolitom svete a vlastne formátuje jeho rozlišovacie schopnosti. Rozvíja schopnosť sebapoznania a sebauvedomenia, rovnako rozvíja empatiu, vnímavosť k emóciám iných ľudí, čo je základnou hodnotou a kvalitou jedinca a prispieva k pozitívnemu nastaveniu medziľudských vzťahov v spoločnosti. Od pádu komunizmu sa u nás už 26 rokov kladie dôraz na riešenie politických a ekonomických problémov, zatiaľ čo kultúra a vzdelávanie prešľapuje v úzadí. Nie je to pre spoločnosť zdravé, čo sa ukazuje v prieskumoch preferencií mladej generácie,“ uviedol Anton Popovič. „V súčasnosti, keď sa mladí stále menej dostávajú do priameho kontaktu s našim vzácnym kultúrno - civilizačným dedičstvom, je obzvlášť dôležité, aby sa ich obzor rozširoval  o tento rozmer.“

Študentom  na predstaveniach  prednesú  pasáže z Shakespearovho diela  známi herci Marián Miezga, Róbert Jakab, Sáva Popovič, Martin Hronský, či Marián Prevendarčík a im vekovo blízki študentov bratislavského konzervatória. Hrané pasáže dopĺňa úžasná Prokofievova hudba v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod dirigentskou taktovkou  Antona Popoviča. Predstavením budú sprevádzať populárni moderátori Adela Banášová a Martin Nikodým.

„Na rozdiel od rozvinutých štátov Európskej únie na Slovensku dlhodobo absentuje systematická výchova mládeže k formám tzv. vysokému umeniu. Ukázalo sa, že stačí vytvoriť príležitosť k stretnutiam mladých ľudí s takýmito formami umenia a výrazne zaujme ich pozornosť. Projektom chceme nadviazať na tradíciu vyspelých krajín a pripraviť študentom výnimočnú  produkciu, ktorá môže umocniť ich záujem o tento druh umenia,“ uzavrel Anton Popovič.

"S veľkou radosťou vítam možnosť uviesť v Dome umenia Piešťany podujatie Shakepeare - Prokofiev ROMEO a JÚLIA, ktorý mi doslova učaroval. Jeho tvorcovia a interpreti sa nielenže po svojom vyrovnali so známou témou, ale vniesli do nej aj nové dimenzie. Vďaka nim získal tento umelecký počin ľudský rozmer, ktorý aj pri vážnej téme dokáže nielen poučiť, ale aj ponúknuť jemný humor a nadhľad. Anglický dramatik William. Shakespeare a ruský hudobný skladateľ Sergej Prokofiev nielenže žili každý v inej krajine, ale dokonca aj v úplne rozdielnom čase. Napriek tomu si spolu na javisku skvele rozumejú aj v 21. storočí. Veľkú zásluhu na tom má dirigent a producent Anton Popovič, ktorý hudobnú časť skvele naštudoval spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu detailne naštudoval. 

Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany má vo svojej činnosti prácu s mladými ľuďmi implicitne zakódovanú, v dnešnej dobe je to aktivita viac ako potrebná," uvádza Marián Turner, generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica – Domu umenia Piešťany.  

„Na kultúru sa nedopláca, dopláca sa na nekultúrnosť.“ Táto myšlienka patrí jednému z najvýznamnejších slovenských poetov - a zhodou okolností Trnavčanovi – básnikovi Miroslavovi Válkovi. Jeho slová preveril čas a potvrdila prax. Investovať do kultúry sa oplatí, hoci efektívnosť vynaložených prostriedkov sa neukáže hneď, ale až v dlhších časových horizontoch. Teší ma, že Trnavský samosprávny kraj sa mohol so svojim strednými školami zapojiť do projektu Harmónia sfér pod názvom Shakespeare – Prokofiev / ROMEO a JÚLIA. Je našou povinnosťou predstavovať mladej generácii krásne umenie, ktoré v súčasnosti musí súperiť s nekultúrnosťou šíriacou sa z mnohých médií. Som presvedčený, že moderné spojenie divadla so symfonickou hudbou si študentov získa a odnesú si z Piešťan výrazný kultúrno-spoločenský zážitok,“ dodáva predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. 

Projekt pod záštitou Ministra kultúry SR prináša Trnavský samosprávny kraj a Centrum pre filantropiu. Partnermi podujatia sú RTVS, SND, Hudobné centrum, Hudobný život, Divadlo ASTORKA, Konzervatórium Bratislava, zoznam.sk, ŽOS Trnava, Dom umenia Piešťany a Lúčnica.