Novinky

Soza

08.01.2015
SOZA je neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov  hudobných diel. Združenie predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv cestou zvolených orgánov spravujú majetkové záujmy spoločenstva ako celku. V súlade s oprávnením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky spravuje na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta, vykonáva kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona. SOZA ochraňuje majetkové autorské práva domácich tvorcov a vydavateľov hudobných diel. Na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv k hudobným dielam spravuje majetkové práva domácich autorov a vydavateľov. Okrem toho ochraňuje majetkové autorské práva zahraničných tvorcov a vydavateľov hudobných diel. Ďalej udeľuje licencie na používanie hudobných diel a vyberá autorské odmeny.
Propaganda House spolupracuje so Slovenským ochranným zväzom autorským na akcii Ceny SOZA. Cieľom podujatia Ceny SOZA je verejným uznaním a ocenením podporiť domácich autorov a tvorcov hudobných diel za úspešné uplatnenie sa v hudobnom živote a formovanie profilu domácej hudobnej kultúry.